اخبار
نظام پزشکي بيرجند

وب سایت رسمی نظام پزشکي بيرجند.

3/3
3/3

خدمات ما

آخرین اخبار

راهنمای جدید تشخیص کرونا

دانلود فایل مربوطهhttps://drive.google.com/file/d/109uI9mktov6M5QUs7wqwk0gluVuLTNdo/view?usp=sharing

فهرست بیماریها و سنمدروم های نظام مراقبت بیماریهای واگیر

فهرست بیماریها و سنمدروم های نظام مراقبت بیماریهای واگیر

نکات مهم راهنمای تشخیص و درمان کووید 19 َ

نکات مهم راهنمای تشخیص و درمان کووید 19 َدر سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری نسخه نهم ( آذر 99 )

ارسال پیامهای آموزشی مطب گام چهارم مدیریت کووید 19 طرح شهید سلیمانی

ارسال پیامهای آموزشی مطب گام چهارم مدیریت کووید 19 طرح شهید سلیمانی

گالری تصاویر برگزیده

Website Security Test