اخبار
نظام پزشکي بيرجند

وب سایت رسمی نظام پزشکي بيرجند.

3/3
3/3

خدمات ما

آخرین اخبار

اعلام تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی

اعلام تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 97

جلب همکاری و مساعدت پزشکان نیکوکار

جلب همکاری و مساعدت پزشکان نیکوکار جهت رفع نیازهای خدمات درمانی زندانیان

در خصوص مالیات صاحبان حرف پزشکی سال 96

در خصوص مالیات صاحبان حرف پزشکی سال 96

در خصوص برگزاری دوره آموزشی طب سنتی ویژه پزشکان عمومی

در خصوص برگزاری دوره آموزشی طب سنتی ویژه پزشکان عمومی

در خصوص ارسال دستورالعمل در خصوص تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 96

در خصوص ارسال دستورالعمل در خصوص تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 96 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 31/4/94 قانون مالیاتهای...

نکات مهم برای صدور جواز دفن

نکات مهم برای صدور جواز دفن

گالری تصاویر برگزیده

Website Security Test