اخبار
نظام پزشکي بيرجند

وب سایت رسمی نظام پزشکي بيرجند.

3/3
3/3

خدمات ما

آخرین اخبار

در خصوص خلاصه مبانی علمی مقوله سقط جنین

در خصوص ارسال خلاصه مبانی علمی مقوله سقط جنین

طرح بیمه پاسارگاد ( نایندگی 8119)

طرح بیمه پاسارگاد ( نمایندگی 8119 ) ویژه اعضای نحترم سازمان نظام پزشکی خراسان جنوبی

در خصوص اخذ رضایت آگاهانه از بیماران

ارسال ابلاغ مصوبه سومین جلسه کمیته ملی اخلاق بالینی با موضوع اخذ رضایت آگاهانه از بیماران

در خصوص ثبت نام بیمه درمان تکمیلی سال 98 ـ 99

در خصوص ثبت نام بیمه درمان تکمیلی سال 98 ـ 99 ویژه اعضای نظام پزشکی و خانواده محترمشان

در خصوص تفاهم نامه سازمان امور مالیاتی کشور با سازمان نظام پزشکی کشور

در خصوص تفاهم نامه سازمان امور مالیاتی کشور با سازمان نظام پزشکی کشور

در خصوص اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال 98

در خصوص اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال 98

گالری تصاویر برگزیده

Website Security Test